Wat is kunstzinnige therapie

Categorie: Kunstzinnige therapie

Een therapievorm waarbij het creatief bezig zijn het middel is voor genezing