Kinderen

Herken je bij jouw kind het volgende:

- Heeft jouw kind moeite om zich te uiten?
- Heeft jouw kind last van slecht slapen en/of nachtmerries?
- Is jouw kind zeer onzeker?
- Heeft jouw kind moeite met lezen en schrijven?

- Heeft jouw kind moeite om met een bepaalde (familie-) situatie om te gaan?
- Is jouw kind druk en aanwezig of juist verlegen en teruggetrokken?
- Is jouw kind perfectionistisch ingesteld en bang om fouten te maken?
- Heeft jou kind moeite met omgang met anderen?

Kun je één of meerdere van deze vragen met Ja beantwoorden? Lees dan verder hoe kunstzinnige therapie jouw kind kan helpen!

Heb jij bij alle vragen Nee geantwoord? Maar wel een andere klacht? 

  • kunstzinnige therapie Arto Esti
    De opdracht

Kinderen

Voor kinderen zijn er veel klachten die met kunstzinnige therapie aangepakt kunnen worden. Zoals:
-Faalangst

-Onzekerheid 
-Dyslexie en beelddenken
-(hoog)Sensitiviteit

-Concentratie problemen
-Omgaan met emoties
-Lastige gebeurtenissen zoals scheidingen, ziekte en verlies.

Arto Esti helpt kinderen weer trots op zichzelf te zijn. Het verwerken van en omgaan met lastige situaties. Ze weer in hun kracht te laten staan en beter te weten wat hun kwaliteiten zijn. Hierdoor zijn ze meer weerbaar in hun omgeving. Kunnen ze beter uiten wat er speelt en durven ze bijvoorbeeld weer fouten te maken. 

Voorafgaand

De intake bij kinderen gaat wat anders dan bij volwassenen. Voorafgaand heb ik telefonisch contact gehad met de ouder en/of verzorger van het kind. Tijdens dit telefonisch contact, worden de klachten en problemen besproken waar het kind tegen aan loopt. Ook zal ik een aantal vragen stellen over de gezinssamenstelling en de biografie van het kind. Mogelijk dat er ook een vragenlijst via mail ingevuld moet worden. Deze kan ingevuld meegebracht worden naar de intake. Ook vraag ik soms om een hulpvraag te formuleren, zodat het heel specifiek wordt waar het kind behoefte aan heeft.

Indien er een doorverwijzing is van de huisarts, zal ik toestemming vragen om, als dat nodig is, de dossier gegevens in te mogen zien. Na het afronden van het traject zal ik de betreffende arts op de hoogte stellen van het verloop van het traject.

Intake

De intake vindt plaats met kind en een ouder of verzorger. Het doel hiervan is dat wij elkaar in een veilige situatie leren kennen en ieder zich op zijn gemak voelt. De volgende sessies vinden plaats met alleen therapeut en kind. Tijdens de intake gaan we niet diep in op de problematiek van het kind, vandaar dat het van belang is dat ik van te voren weet waar de issues liggen. Wel wordt het besproken dat het kind niet voor niets therapie gaat volgen. 

Ik vind het altijd weer leuk om een kind te ontmoeten. En ben dan ook heel erg benieuwd naar wat het kind allemaal te vertellen heeft, wat het van zichzelf laat zien, wat het leuk vindt en wat juist niet bijvoorbeeld.
Ik ga hier zo onbevangen mogelijk in, zodat ik een zo objectief mogelijk eerste indruk van het kind kan krijgen. Vaak beginnen we met een eerste tekening, zodat we niet de hele tijd zitten te praten, maar we ook iets doen. In overleg spreken we, indien mogelijk, een vast tijdstip en vaste dag af,  waarop de therapie gaat plaatsvinden.

Het traject

Een richtlijn voor het aantal sessies is 12 keer. Naar behoefte en in overleg kan dit verlengd of verkort worden.
De diagnostische fase bevat meestal drie sessies, hierna is er een contactmoment met ouder of verzorger. Hierin geef ik mijn bevindingen weer, de doelen die hier aan gekoppeld zijn en het therapie plan. Natuurlijk is het mogelijk om tussentijds contact met mij op te nemen, over het verloop van de therapie, feedback of als er iets gebeurd is wat van belang is voor de therapie om te vermelden. 
Na ongeveer zes sessies, is er een tussenevaluatie om te kijken of we op de goede weg zitten. Na het einde van het traject, vindt er een eind evaluatie plaats. 

Bij kunstzinnige therapie met kinderen maak ik veel gebruik van verhalen, versjes, gedichtjes en spelletjes. Uitgekozen op de leeftijd, interesse en hulpvraag van het kind. Hierdoor wordt er op een speelse wijze omgegaan met de persoonlijke problematiek. Door dit kunstzinnig uit te beelden, komt er een innerlijk proces op gang en kan er verandering plaatsvinden. Dit ga je zeker terug zien op papier en in het gedrag van het kind.

Wat een ontzettend mooi vak heb ik toch! Wil je meer weten over de mogelijkheden? Of twijfel je of kunstzinnige therapie wel voor jouw kind geschikt is? Vraag een gratis en vrijblijvend een 2o minuten gesprek aan, dan hebben we het er samen over. Dit kan ook via skype of telefoon.