Dyslexie

Je bent de ouder van een intelligente dochter of zoon, toch ontstaan er problemen als het aankomt op lezen, spellen of rekenen. Er wordt veel geoefend met lezen en spelling, maar niet met het te verwachte resultaat. Er wordt zoveel geoefend met het lezen van woordjes, dat er mogelijk een aversie begint op te treden, voor lezen en schrijven. Of zelfs tegen het naar school gaan op zich zelf. Toetsen geven spanning voor je kind en durft zich niet volledig meer te laten zien, misschien dat zelfs rapporten wel worden 'verstopt'. Je kind ervaart stress door wat er van hem of haar op school gevraagd wordt, somberheid, slecht slapen en faalangst zijn hier een paar voorbeelden van.

Dyslexie en Kunstzinnige therapie

Bij dyslexie denk je misschien niet gelijk aan kunstzinnige therapie als oplossing. Toch is het voor dyslectische kinderen zeer nuttig om gerichte kunstzinnige opdrachten te doen. Het verbetert het lezen en het begrijpen van teksten. Ook heeft het een positieve invloed op de motoriek, concentratie en eigenwaarde.

Indeling hersenen per gebied

Dyslexie

Er zijn veel verschillende vormen van dyslexie, vaak ontstaan er problemen bij het lezen en schrijven doordat de communicatie van de twee hersenhelften niet goed verloopt. Om te leren lezen zijn er verschillende gebieden van de hersenen nodig, die er samen voor zorgen dat er gelezen kan worden. Het linker deel, de analytische kant en het rechter deel meer het creatieve/visuele deel. Zie hiernaast.
Tijdens het lezen worden letters na elkaar gelezen en samen vormen ze een woord. Woorden vormen een zin en meerdere zinnen vormen een verhaal. Voor de verschillende fases van lezen heb je beide hersenhelften nodig, een goede wisselwerking is dus van groot belang.

 Creatieve dyslexie training

Tijdens de training wordt er niet geoefend met spelling, lezen of schrijven.
Er worden kunstzinnige opdrachten gegeven, toegespitst op de problematiek van het kind. De nadruk wordt hierbij gelegd op wat jouw kind wel goed kan en leuk vindt, in plaats van wat er niet goed gaat. Creatieve expressie krijgt hierbij de ruimte en aandacht. Wat voor veel dyslectische kinderen juist van belang is, omdat de rechter hersenhelft meer de voorhand heeft. En wat juist als een bijzondere eigenschap gezien kan worden. 
Eventuele samenhangende problematiek, zoals faalangst en onzekerheid kunnen hiermee ook een plek krijgen binnen de training.

Als er dan geen spelling en lezen wordt geoefend wat gaan we dan wèl doen?
Wat we wel gaan doen hangt af van de leeftijd en de problematiek, zoals hierboven beschreven. Maar in de eerste sessies ga ik kijken hoe het kind zich kunstzinnig uitdrukt. Aan de hand hiervan wordt er gekeken naar wat jouw kind nodig heeft. Mogelijkheden om mee aan de slag te gaan zijn de motoriek, de samenwerking van de ogen, goed leren luisteren (en dan niet in de context van gehoorzaam zijn), het met twee handen werken en spiegelen.  En dit allemaal op een creatieve en speelse manier. Zo heeft de training niet alleen invloed op de lees, schrijf- en rekenvaardigheid, maar ook op de spraak, motoriek en ontwikkeling van de eigenheid van jouw kind.

Ervaringsdeskundige

Zelf ben ik ook dyslectisch, hoe kan de ene dyslecticus de andere helpen?
Ik ben er van overtuigd dat het je ook iets brengt om dyslectisch te zijn, het biedt een mogelijkheid om andere talenten te ontwikkelen.
Dit heb ik zelf ondervonden en heeft het mij onder andere gebracht waar ik nu ben.
Het voornaamste wat ik kinderen wil meegeven tijdens de training is;  je goed bent, zoals je bent! 
Want ik ben er van overtuigd dat;  geloven in jezelf en in je eigen kwaliteiten, je het allerverst zullen brengen.

Lemniscaat

Aanpak

De training is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Er wordt wekelijks één uur gewerkt, gemiddeld 12 weken lang. Evaluatie tijdens en na de sessies is natuurlijk mogelijk. Indien er meerdere kinderen van één school therapie behoeven, is het mogelijk, eventueel in samenspraak met de school, de therapie op locatie te laten plaatsvinden. Neem hiervoor contact op voor de mogelijkheden.

 

 

Vertel het me, ik zal het vergeten

Laat het me zien, ik zal het onthouden

Laat me ervaren, ik zal het me eigen maken

(oud chinees gezegde)